het Grote Nationale Onderzoek in de app bouwend NL

Hallo app bouwend Nederland.

Begin januari zitten Brechtje ​de Leij ​en ik bij Marja Ruigrok van het Ruigrok​P​anel.​ ​Marja en haar team gaan ons helpen met het ​‘Grote Nationale Onderzoek in de app branche/app bouwend NL​’. Naar ons idee is zo’n onderzoek  nog nooit grootschalig uitgevoerd. ​Vragen als:

  • Wat zetten we nu met heel app bouwend NL om?​
  • Waar liggen onze kansen
  • ​Wat zijn onze bedreigingen​
  • ​Hoe doen we het internationaal
  • Hoe ver lopen we ​eventueel ​achter ​op ​ontwikkelingen van landen als Israel en US

​​Deze en nog veel meer vragen willen wij graag​ beantwoord zien en​ in kaart brengen​.​​

Hoe help jij mee?

​Voor dit onderzoek kunnen we jouw hulp gebruiken​. Je helpt ons d​oor ​goeie vragen ​te stellen en ​naar ons op te sturen​, om deze vervolgens ​mee​ te​ kunnen nemen in ​ons onderzoek. Vragen die j​ij ​graag beantwoord ziet en die van belang zijn ​voor ​de Nederlandse app industrie. Maar ook vragen die ​te maken hebben met ons ecosysteem​; denk aan het vinden van de juiste mensen en opleidingen en wellicht ook belemmeringen die worden opgelegd vanuit de overheid, die groei in de weg zitten.

Aan wie gaan we deze enquête voorleggen…?

Bureaus die apps bouwen, ​organisaties/bedrijven die hun app ​devel​o​pment in eigen huis beheren​ ​tot aan freelancers​ die werkzaam zijn in de branche. ​ ​Kortom, aan i​edereen die een rol speelt bij het realiseren van een app of webapplicatie.​ In januari gaan we aan de slag en ​de resultaten​​ ko​men​ uitgebreid aan bod tijdens de ​​ochtendsessie van het app festival​ op 10 april.

Doe jij mee?!

Stuur dan je vraag, liefst in het Engels naar Brechtje:​​ brechtje@b-digitized.com​ of naar mij jacqueline@appril.nl. En dan krijg jij hopelijk het antwoord op je vraag tijdens het appril festival!