De invloed van appril

In de Master Thesis revised van Tim Pardoen van de Universiteit van Tilburg geeft Tim antwoord op de vraag: Welke invloed heeft appril op de Nederlandse app-economie?

Er is in deze vooral gekeken naar de invloed op de netwerken en relaties in de app-economie. Sociaal kapitaal theorie is gebruikt om deze vraag te beantwoorden. Deze theorie behandeld relaties en netwerken van personen als een aparte vorm van kapitaal, naast financieel en menselijk kapitaal.

Uit het onderzoek is gebleken dat appril een positief effect heeft op alle drie de dimensies van sociaal kapitaal: te weten structural, cognitive en relational sociaal kapitaal. Het effect op structural sociaal kapitaal is daarin sterker dan op de andere vormen van kapitaal. Appril is er met name goed in om mensen uit verschillende disciplines binnen de app-economie met elkaar in contact te brengen.

Appril kan hierin ook een basis van vertrouwen scheppen. Het samenbrengen van mensen en dus het vergroten van netwerken leidt tot meer kansen op samenwerking en zorgt ervoor dat kennis sneller en makkelijker verspreid wordt. De basis van vertrouwen die appril hierin kan scheppen is van belang voor de bereidheid van mensen om kennis te delen. Het delen van kennis zal leiden tot de creatie van nieuwe kennis en dus innovatie. Innovatie in deze snelle industrie is een belangrijke basis voor succes.